I Congreso RE-ACCIÓN, Ciencia, investigación e divulgación sobre residuos

Créditos

1ª Edición, xuño 2013


Edita


Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA)
Castelo de Santa Cruz, s/n
15179 - Liáns, Oleiros (A Coruña)
educacion@ceida.org
www.ceida.org

Equipo de traballo do Congreso RE-ACCIÓN, Ciencia, investigación e divulgación sobre residuos


      • Verónica Campos García
      • Ana Pardo Cereijo
      • Rebeca Vázquez Vázquez

Coordinación do DVD


      • Rebeca Vázquez Vázquez

Deseño e Realización:


Diseño Negativo

Imprime:


Rodi Artes Gráficas

Cláusula de exención de responsabilidade


Este CD creouse para dar a coñecer o traballo desenvolvido polos centros de ensino participantes no Congreso RE-ACCIÓN, ciencia, investigación e divulgación sobre residuos. 1º congreso de centros educativos. Mediante a presente cláusula, o CEIDA manifesta que non asume ningún tipo de responsabilidade en relación aos materiais recollidos no mesmo, tanto dos contidos, fontes e materiais audiovisuais empregados para a súa elaboración, nin das opinións expresadas en ditos materiais, sendo os autores de cada un dos traballos os últimos responsábeis dos mesmos.

Depósito Legal


C 1197- 2013

ISBN


978-84-695.8102-5