Monumento Natural | CEIDA

Monumento Natural

O Monumento Natural Costa de Dexo localízase no Concello de Oleiros (A Coruña). Percorre a franxa marítima que se atopa entre os Faros de Mera e o Porto de Lorbé e inclue a totalidade de illas e illotes próximos á costa. Esta franxa costeira é unha das poucas áreas naturais ben conservadas de toda a costa ártabra. Este feito, xunto á singularidade dos seus ecosistemas e hábitats, e á súa xeomorfoloxía e paisaxe foron os motivos de que, no ano 2000, fose declarada Monumento Natural.

 • Superficie: 347 ha
 • Altitude media: 6 m

Costa acantilada onde nidifican algunhas especies de aves mariñas como o corvo mariño cristado, a gaivota patiamarela e aves ripícolas singulares como o andurón.

Foto do monumento natural
Foto do monumento natural Foto do monumento natural

Hábitats:

 • Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda.
 • Esteiros.
 • Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas.
 • Uceiras secas atlánticas costeiras de Erica vagans.

Fauna:

 • Andurón (Apus melba)
 • Gaivota patiamarela (Larus cachinnans)
 • Corvo mariño real (Phalacrocorax carbo)
 • Corvo mariño cristado (Phalacrocorax aristotelis)
 • Lagarto das silvas (Lacerta schreiberi)

Se queres máis información sobre o monumento natural podes descargarte os seguintes documentos: