Formulario de Inscrición Xornadas O Congreso Mundial de Parques | CEIDA

Formulario de Inscrición Xornadas O Congreso Mundial de Parques

Cubre o formulario para a inscrición na actividade de formación seleccionada.

De conformidade coa L.O. 15/1999, informámoslle que os datos de carácter persoal que se solicitan no presente formulario pasarán a formar parte dun ficheiro inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, do cal é responsable o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA), e serán tratados co fin de levar a cabo todas as xestións relacionadas coa atención da súa solicitude, ademais de realizar o envío de información que a entidade considere de interese para o usuario sobre actividades organizadas polo centro. Vostede consinte o tratamento destes datos podendo exercitar os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición dirixíndose ao CEIDA, no Castelo de Santa Cruz, s/n, Liáns, en Oleiros (A Coruña)

Datos do solicitante / Datos del solicitante
Visita pre-congreso
Sobre CEIDA
Transporte compartido
Xestión de datos / Gestión de datos