Exposicións | CEIDA

Exposicións

EXPOSICIÓNS NO CASTELO DE SANTA CRUZ

Nas salas de exposición do Castelo de Santa Cruz, sede do CEIDA, móstranse paneis, imaxes fotográficas, coleccións de obxectos, ... todos eles con distintas temáticas ambientais. O obxectivo destas mostras é colaborar na divulgación dos valores e dos problemas ambientais actuais, co fin de sensibilizar e xerar unha conciencia crítica na sociedade.

EXPOSICIÓNS ITINERANTES

O programa de exposicións conta ademáis con mostras de préstamo. Son exposicións itinerantes deseñadas e producidas polo CEIDA en colaboración con outras institucións. Están a disposición de todos os colectivos que o desexen.

  • Exposicións de préstamo
  • EXPOSICIÓNS DIXITAIS

    O CEIDA conta ademáis con exposicións en formato dixital co fin de sensibilizar e divulgar os valores ambientais do noso patrimonio natural e cultural. O seu formato é electrónico co fin de crear un material de dereitos libres e favorecer a súa divulgación, xa que estarán dispoñibles para a súa descarga, e serán susceptibles de ser impresas en formato A3 para o seu uso, tanto nos centros educativos como en todas aquelas entidades que estean interesadas en traballar sobre algunha das súas temáticas.

  • Exposición Onde Oleiros é Mar
  • Misión Océanos