Programas de Educación Ambiental | CEIDA

Programas de Educación Ambiental

O CEIDA está comprometido coa educación ambiental de todos os sectores sociais do país e articula, para acadar esta fin, unha serie de programas de educación e sensibilización ambiental dirixidos a todos os cidadáns e cidadás. Pola súa traxectoria e ubicación traballa especialmente a prol da protección das nosas costas, e o medio mariño e litoral ten nos programas de educación ambiental unha especial relevancia.

Os Programas de Educación Ambiental que actualmente se desenvolven son:

As visitas deben ser solicitadas como mínimo cunha semana de antelación a través do seguinte formulario.

Programas anteriores