O Congreso Mundial de Parques: a Promesa de Sydney e os Retos para as Áreas Protexidas en España | CEIDA

O Congreso Mundial de Parques: a Promesa de Sydney e os Retos para as Áreas Protexidas en España

 • Datas: 18 e 19 de maio de 2015
 • Lugar: Castelo de Santa Cruz (Oleiros)
 • Colabora: Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, GDR Mariñas-Betanzos, FEDER
 • Organiza: Comité Español da UICN, Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, Organismo Autónomo Parques Nacionales, Europarc-España, Xunta de Galicia, CEIDA

Descrición
Do 12 ao 19 de novembro de 2014 tivo lugar en Sydney (Australia) o Congreso Mundial de Parques, baixo o lema “Os Parques, a Xente e o Planeta: Inspirando Solucións”, en sintonía coa implementación do Programa da UICN 2013-2016. Durante a súa celebración se aprobaron documentos seminais como a Promesa de Sydney, presentáronse figuras de conservación como a Lista Verde de Áreas Protexidas e se avanzou nos novos produtos do coñecemento como a lista vermella de ecosistemas. Ademáis, o Congreso contou cun significativo protagonismo de representantes españois.
Estas xornadas pretenden contribuir a divulgar as cuestións máis relevantes presentadas no Congreso Mundial de Parques e a súa posible aplicación nas nosas Áreas Protexidas.

Destinatarios
Xestores de espazos naturais protexidos, responsables políticos e técnicos da Administración Pública, axentes de desenvolvemento local, axentes de cooperación, asociacións ecoloxistas, educadores ambientais, persoal investigador, estudantes, público xeral.

Visita pre-congreso á Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (17 de maio)
As xornadas inclúen unha visita a diferentes espazos naturais e culturais dentro da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. A visita terá lugar o 17 de maio e ten un custo de 7 € (a abonar o mesmo día da excursión) que inclúe guía durante toda a xornada e unha cata-degustación. O autobús será ofrecido pola Reserva da Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”. Descargar programa visita

Esta actuación está cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nun 80 %, no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013, eixo 3, tema prioritario 55

Descargar programa completo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fechas: 18 y 19 de mayo de 2015

Lugar: Castillo de Santa Cruz (Oleiros)

Colabora: Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, GDR Mariñas-Betanzos, FEDER

Organiza:Comité Español de la UICN, Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, Organismo Autónomo Parques Nacionales, EUROPARC-España, Xunta de Galicia, CEIDA

Descripción
Del 12 al 19 de noviembre de 2014 tuvo lugar en Sydney (Australia), el Congreso Mundial de Parques bajo el lema “Los Parques, la Gente y el Planeta: Inspirando Soluciones”, en sintonía con la implementación del Programa de la UICN 2013-2016. Durante su celebración se aprobaron documentos seminales como la Promesa de Sydney, se presentaron nuevas figuras de conservación como la Lista Verde de Áreas Protegidas y se avanzó en nuevos productos del conocimiento como la lista roja de ecosistemas. Además, el Congreso contó con un significativo protagonismo de representantes españoles.
Estas jornadas pretenden contribuir a divulgar las cuestiones más relevantes presentadas en el Congreso Mundial de Parques y su posible aplicación en nuestras Áreas Protegidas.

Destinatarios
Gestores de espacios naturales protegidos, responsables políticos y técnicos de la Administración Pública, agentes de desarrollo local, agentes de cooperación, asociaciones ecologistas, educadores ambientales, personal investigador, estudiantes, público general.

Visita pre-congreso a la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (17 de mayo)
Las jornadas incluyen una visita a diferentes espacios naturales y culturales dentro de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. La visita tendrá lugar el 17 de mayo y ten un coste de 7 € (a abonar el mismo día de la excursión) que incluye guía durante toda la jornada y una cata-degustación. El autobús será ofrecido por la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Descargar programa visita

Esta actuación está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un 80 %, en el marco del Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013, eixo 3, tema prioritario 55

Descargar programa completo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONENCIAS

La Promesa de Sydney, los productos del conocimiento de la UICN y el futuro de la conservación de las Áreas Protegidas en España:

 • James Hardcastle. Director del Desarrollo de Programas de la UICN.
  - Presentación PDF (3,31 Mb)
 • Sebastiá Semene, Coordinador Senior de la Unidad Europea de la UICN.
  - Presentación PDF (1,29 Mb)
  - Ponencia en Youtube
 • Montserrat Fernández San Miguel. Directora Adjunta del Organismo Autónomo Parques Nacionales(OAPN)
  - Presentación PDF (4.88 Mb)
  - Ponencia en Youtube
 • Avances de España en la última década:

 • Las aportaciones de la Delegación Española en Sydney. Lucía Iglesias. Jefa de Servicio del OAPN
  - Presentación PDF (7.9 Mb)
  - Ponencia en Youtube
 • La conservación en los medios marino y terrestre. Avances mostrados en el Congreso Mundial de Parques de Sydney. Cristina González-Onandía. Jefa de Proyectos de la Fundación Biodiversidad.
  - Presentación PDF (2,2 Mb)
  - Ponencia en Youtube
 • La red de seguimiento del cambio global en los Parques Nacionales. Jesús Serrada. Jefe del Área de Conservación, Seguimiento y Programas de la Red del OAPN.
  - Presentación PDF (7.72 Mb)
  - Ponencia en Youtube

 • Los valores espirituales de las Áreas Protegidas. Josep Maria Mallarach. Grupo de especialistas en valores culturales y espirituales de la UICN
  - Presentación PDF (5.88 Mb)
  - Ponencia en Youtube
 • La consideración del patrimonio geológico en la gestión de las Áreas Protegidas. Manu Monge. Técnico de Medio Ambiente. Oficina Técnica de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
  - Presentación PDF (4,55 Mb)
  - Ponencia en Youtube
 • El programa Sociedad y Áreas Protegidas. Carles Castell. Presidente de EUROPARC-España
  - Presentación PDF (1.66 Mb)
  - Ponencia en Youtube (1.66 Mb)
 • La Green List de la UICN:

 • James Hardcastle. Director del Desarrollo de Programas y de la Lista Verde de Áreas Protegidas UICN
  - Presentación PDF (3.24 Mb)
 • Thierry Lefebvre. Responsable del Programa de Áreas Protegidas del Comité francés de la UICN
  - Presentación PDF (3.83 Mb)
  - Ponencia en Youtube (3.83 Mb)
 • Stefania Petrosillo. Departamento Internacional de la Federación italiana de Parques
  - Presentación PDF (710 Kb)
  - Ponencia en Youtube (710 Kb)
 • Milagros Pérez. Consejería técnica Dirección Gral Espacios Naturales y Participación Ciudadana.Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio de la Junta de Andalucía
  - Presentación PDF (1,46 Mb)
  - Ponencia en Youtube (sólo audio)
 • Lecciones aprendidas y oportunidades para el desarrollo de la Green List en España:

 • Marta Múgica, Coordinadora de la Oficina Técnica de EUROPARC-España
  - Presentación PDF (924 Kb)
  - Ponencia en Youtube (924 Kb)
 • El proceso de elaboración de la candidatura del Espacio Natural Protegido de Sierra Nevada a la Green List de la UICN. Blanca Ramos. Técnica del Parque Nacional de Sierra Nevada
  - Presentación PDF (6.2 Mb)
  - Ponencia en Youtube (sólo audio)
 • CONCLUSIONES. Retos de futuro: contribución española al Little Sydney

 • Juan Antonio López. Presidente del Comité Español de la UICN y Juan Jesús Bellido. Oficina Técnica Comité Español de la UICN
  - Presentación PDF (1.95 Mb)
  - Ponencia en Youtube