Curso Online Avanzado de Interpretación do Patrimonio: Deseño de Visitas Guiadas Interpretativas - 1ª edición | CEIDA

Curso Online Avanzado de Interpretación do Patrimonio: Deseño de Visitas Guiadas Interpretativas - 1ª edición

  • Datas: Do 22 de maio ao 24 de xuño de 2017
  • Lugar: Curso online
  • Colabora: Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP)
  • Organiza: CEIDA

Obxectivos
Adquirir os coñecementos, destrezas e actitudes necesarias para que exista unha comunicación temática, organizada, relevante e amena co público que visita os espazos con valor patrimonial no seu tempo de ocio, fomentando neles o desenvolvemento de actitudes de aprecio e custodia polo
patrimonio presentado.

Dirixido a
Persoas pertencentes ao ámbito do Turismo e o Patrimonio, guías-intérpretes, do ámbito da Educación Ambiental e educadores en xeral (educación formal e non formal) que realicen ou desexen realizar visitas guiadas efectivas.

*Xa que se trata dun curso avanzando dentro da disciplina da Interpretación do Patrimonio, é requisito imprescindible ter realizado con éxito o “Curso Básico online de Interpretación do Patrimonio” organizado polo CEIDA, ou poseer unha formación básica similar en Interpretación do Patrimonio.

Características
• Formación online, 30 horas.
• 4 unidades didácticas.
• Contidos teóricos e exercicios prácticos.
• Materiais en galego e español.
• Seguemento personalizado por parte das titoras.
• Diploma acreditativo.

Imparte
María Antonia López, Educadora Social especialista en Interpretación do Patrimonio e Accesibilidade; e Isabel Fernández, experta en Proxectos de Comunicación Patrimonial Integral.

Programa
• Unidade Didáctica 1: Un repaso polos pilares da Interpretación do patrimonio: fundamentos, obxectivos e características. A receita da Interpretación do Patrimonio.
• Unidade Didáctica 2: O proceso de comunicación en actividades guiadas interpretativas. A excelencia na atención ao público.
• Unidade Didáctica 3: A mensaxe interpretativa e a comunicación temática.
• Unidade Didáctica 4: Deseño de visitas guiadas interpretativas.

Matrícula
• Xeral: 120 €
• Reducida: 10 % de desconto (108 €) para persoas asociadas á AIP, desempregados e estudantes.

Descargar programa formativo completo

Descargar cartaz

Formulario de inscrición

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fechas
Del 23 de mayo al 24 de junio de 2017

Objetivos
Adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para que exista una comunicación temática, organizada, relevante y amena con el público que visita los espacios con valor patrimonial en su tiempo de ocio, fomentando en ellos el desarrollo de actitudes de aprecio y custodia por el patrimonio presentado.

Dirigido a
Personas pertenecientes al ámbito del Turismo y el Patrimonio, guías-intérpretes, del ámbito de la Educación Ambiental y educadores en general
(educación formal y no formal) que realicen o deseen realizar visitas guiadas efectivas.

*Ya que se trata de un curso avanzando dentro de la disciplina de la Interpretación del Patrimonio, es requisito imprescindible haber realizado con éxito el “Curso Básico online de Interpretación del Patrimonio” organizado por el CEIDA, o poseer una formación básica similar en Interpretación del Patrimonio.

Características
• Formación online, 30 horas.
• 4 unidades didácticas.
• Contenidos teóricos y ejercicios prácticos.
• Materiales en gallego y español.
• Seguimiento personalizado por parte de las tutoras.
• Diploma acreditativo.

Imparte
María Antonia López, especialista en Interpretación del Patrimonio y Accesibilidad; e Isabel Fernández, experta en Proyectos de Comunicación Patrimonial Integral.

Programa
• Unidad Didáctica 1: Un repaso por los pilares de la Interpretación del patrimonio (IP): fundamentos, objetivos y características. La receta de la IP.
• Unidad Didáctica 2: El proceso de comunicación en actividades guiadas interpretativas. La excelencia en la atención al público.
• Unidad Didáctica 3: El mensaje interpretativo y la comunicación temática.
• Unidad Didáctica 4: Diseño de visitas guiadas interpretativas.

Matrícula
• General: 120 €
• Reducida: 10 % de descuento (108 €) para personas asociadas a la AIP, desempleados y estudiantes.

Descargar programa formativo completo

Descargar cartaz

Formulario de inscrición