Formulario para as actividades de formación | CEIDA

Formulario para as actividades de formación

Cubre o formulario para a inscrición na actividade de formación seleccionada.

De conformidade coa L.O. 15/1999, informámoslle que os datos de carácter persoal que se solicitan no presente formulario pasarán a formar parte dun ficheiro inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, do cal é responsable o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA), e serán tratados co fin de levar a cabo todas as xestións relacionadas coa atención da súa solicitude, ademais de realizar o envío de información que a entidade considere de interese para o usuario sobre actividades organizadas polo centro. Vostede consinte o tratamento destes datos podendo exercitar os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición dirixíndose ao CEIDA, no Castelo de Santa Cruz, s/n, Liáns, en Oleiros (A Coruña)

Actividade
Datos do solicitante
IMPORTANTE: A confirmación de praza se enviará por correo-e. Por favor, indique unha dirección que consulte con frecuencia ou da que poda estar pendente nos vindeiros días
Indique en que perfil profesional se encadraría: persoal da Administración Pública, Administración Local, asociación social ou ambiental, educador ambiental, empresa privada, estudante, ...
Sobre o CEIDA
Indique o medio ou medios polos que se enterou desta actividade
Transporte compartido
Xestión de datos