Seminario "Os Espazos Naturais Protexidos como Oportunidade para o Desenvolvemento Rural" - DESCARGA AS PONENCIAS EN .PDF | CEIDA

Seminario "Os Espazos Naturais Protexidos como Oportunidade para o Desenvolvemento Rural" - DESCARGA AS PONENCIAS EN .PDF

  • Datas: 19 e 20 de xullo de 2012
  • Lugar: Castelo de Santa Cruz, Oleiros
  • Organiza: CEIDA

Obxectivos
Este seminario pretende dar a coñecer como o desenvolvemento rural sostible é posible nos espazos naturais protexidos e incluso pode ser favorecido pola creación dos mesmos, mostrando experiencias exitosas de actividades socioeconómicas que compatibilizan a conservación dos recursos naturais co desenvolvemento económico do territorio.

Destinatarios
O seminario vai dirixido aos diferentes sectores implicados no desenvolvemento rural: líderes locais, técnicos e cargos electos, sector primario, turismo, poboación local, universitarios e outros públicos interesados.

Matrícula
20 € - Público xeral
10 € - Estudantes e parados
Prazas limitadas

Programa (Descargar tríptico)

Ponencias

- A Rede Natura 2000: oportunidade para o desenvolvemento económico e social en Galicia. (3,45 Mb). Carlos Vales. Director do CEIDA.

- Campos de vida: biodiversidade e produción agraria no medio rural. (984 Kb). Jesús Pinilla. Técnico da Delegación Territorial en Andalucía de SEO/Birdlife.

- A recuperación de humidais como vía de potenciación da sociedade e da economía locais. O exemplo de Boada, La Nava e Pedraza. (5,21 Mb). Fernando Jubete. Coordinador da Fundación Global Nature en Castela e León.

- As Áreas Naturais Protexidas: activos para o desenvolvemento local en clave de sostibilidade. (5,79 Mb). Javier Puertas. Oficina Técnica EUROPARC-España.

- Iniciativas municipais na Rede Natura. Protexer e potenciar o patrimonio natural, unha alternativa de desenvolvemento: o lobo en Sanabria. (3,92 Mb). José Fernández, Alcalde de Puebla de Sanabria, e Javier Franco, Técnico de Medio Ambiente do Concello de Sanabria.

- Os espazos naturais protexidos como oportunidade. O exemplo do Parque Natural de Somiedo. (4,03 Mb). Belarmino Fernández. Alcalde de Somiedo.

- A candidatura a Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. (5,07 Mb). Jorge Blanco, Xerente do G.D.R. Mariñas-Betazos.

- Conservar a natureza e dinamizar o mundo rural: a rede de reservas do oeste Ibérico. (4,17 Mb). Carlos Sánchez. Presidente da Fundación Naturaleza y Hombre.

- Promovendo o desenvolvemento rural a través da conservación da natureza. (4,45 Mb). Ignacio Torres. Subdirector da Fundación Biodiversidad.