• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
  CEIDA
 • capacitar para a sostibilidade ambiental
 • sensibilizar sobre os problemas ambientais
 • coñecer para conservar o patrimonio natural
 • divulgar o coñecemento ambiental

Emerxencia Climática: Programa para unha Transición Ecolóxica

Vostede está aquí

Emerxencia Climática: Programa para unha Transición Ecolóxica
Organiza
 • CEIDA
 • Deputación da Coruña
Obxectivo xeral

O cambio climático é probablemente un dos maiores retos ao que nos temos que enfrontar. É dunha enorme complexidade, aínda que xa estamos a comprobar como se están a cumprir os escenarios previstos hai tempo por investigadores e expertos. En xaneiro de 2020 o goberno declarou a emerxencia climática e ambiental, en resposta  ó consenso da comunidade científica, a cal reclama acción urxentes para salvagardar o medio ambiente. Pese a isto, a sensación é que a cidadanía segue relaxada e non estamos a mudar nin os nosos hábitos e costumes, e moito menos os nosos comportamentos de cara a paliar esta problemática.

O programa “Para unha Transición Ecolóxica”, desenvolvido co apoio da Deputación da Coruña pretende sensibilizar sobre o futuro que nos agarda de non combater a emerxencia climática, e concienciar dende os centros escolares; posto que a comunidade escolar non está formada só por nenas e nenos, senón tamén por pais, profesorado, persoal non docente, etc. Isto ofrece a oportunidade de converterse en laboratorios de posta en marcha de novas medidas de sustentabilidade e cooperación.

Obxectivos específicos
 • Entender as problemáticas das cales deriva a emerxencia climática e como esta nos afecta.
 • Dar a coñecer os escenarios futuros nos que nos poderiamos atopar de non comezar a actuar de contado.
 • Coñecer as ferramentas que posuímos para mitigalo e revertelo individualmente e como sociedade.
Dirixido a

Alumnas e alumnos de último ciclo de Educación Primaria (5º e 6º) e alumnado de todos os ciclos de Educación Secundaria Obrigatoria (1º-4º ESO) de toda a provincia da Coruña.

Actividades

O programa inclúe as seguintes actividades:

 • Charla no centro educativo sobre a problemática da emerxencia climática. Esta charla pode adaptarse a formato online en caso de que o centro o considere necesario.
 • Duración da charla: 50 minutos
 • Número de participantes: a aula xeral do curso para o que se propoña

Unha segunda sesión coa seguinte opción:

 • Obradoiro sobre a pegada ecolóxica, onde cada alumno/a calculará a súa pegada, poñerase en valor a importancia de minimizala e farase un debate en base aos resultados obtidos por cada un.
 • Duración: 50 minutos

O programa “Para unha Transición Ecolóxica” inclúe unha  exposición itinerante  sobre emerxencia climática e unha unidade didáctica asociada á mesma, dispoñible para os centros (para a exposición itinerante contactar directamente co CEIDA e preguntar dispoñibilidade).

Contidos
 • Todo está conectado:
  • Clima e medio ambiente van da man.
  • A terra é un enorme invernadoiro, que é o cambio climático?
  • A importancia da auga na Terra.
  • Vivimos por encima das nosas posibilidades.
 • A Terra quéntase cada vez máis:
  • Fai máis calor ca nunca.
  • A cantidade de gases de efecto invernadoiro é alarmante.
  • Cada minuto perde o planeta.
 • Atención: non respirar!
 • As consecuencias dunha terra máis quente e contaminada:
  • Dentro de pouco poderemos darnos un baño de auga quente no mar.
  • Vento, tormentas, furacáns... e cidades – asador.
  • As aves migratorias están perdendo o norte... igual que os bichos.
  • Aínda quedan tigres no sur de China?
 • E en Galicia... aféctanos?
  • Evidencias de que as cousas non van ben.
  • Impactos. Que podería pasar?
 • Que podemos facer para mitigalo e remedialo?
  • Non nos poñamos escusas!
  • Medir implica coñecer.
  • Xeitos enxeñosos de arrefriar as cidades.
  • A enxeñaría ambiental coma último suspiro.
  • Que podes facer ti? Todos xuntos podemos paralo.
Período de realización

As actividades desenvolveranse durante o curso escolar 2020-2021, e o 1º trimestre do curso 2021-2022.

PROTOCOLO COVID

A actividade adaptarase en todo momento ás indicacións hixiénico-sanitarias relacionadas coa xestión da COVID-19:

 • As actividades realizaranse de maneira independente para cada un dos grupos constituídos e convivintes habitualmente no centro educativo, sen misturar grupos distintos entre si.
 • O equipo educativo desprazado polo CEIDA empregará máscara en todo momento, realizará unha medición de temperatura previa á actividade e procederá a unha correcta desinfección de mans antes e despois de cada actividade, mediante medios propios.
 • O equipo educativo manteranse en todo momento situadas na parte dianteira da aula, nas proximidades do equipo informático empregado para realizar a proxección, mantendo en todo momento a distancia de seguridade co alumnado e procedendo ao remate da actividade á desinfección de todos os materiais empregados na aula.
 • As actividades desenvoltas durante a actividade non implicarán contacto entre educadoras e alumnado, manténdose este en todo momento nos seus postos de traballo habituais na aula.
 • Evitarase o uso de materiais compartidos, ou empregaranse en todo caso unicamente materiais de fácil desinfección entre cada actividade.
 • A actividade adaptarase en todo momento ás indicacións do centro educativo en materia COVID-19 e ás normas existentes.
 • A actividade suspenderase ou adiarase no caso da aparición de síntomas tanto no grupo de alumnado como na plantilla do CEIDA, así como nos supostos indicados na normativa ao respecto ou polo centro educativo. O CEIDA contactará co centro educativo o día anterior para confirmar esta ausencia de síntomas e a dispoñibilidade para a visita.
Solicitudes
 • As solicitudes deberán enviarse a través do formulario.
 • Máis información sobre este programa:  educacion@ceida.org  -  981 630 618
CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio