• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
  CEIDA
 • capacitar para a sostibilidade ambiental
 • sensibilizar sobre os problemas ambientais
 • coñecer para conservar o patrimonio natural
 • divulgar o coñecemento ambiental

Lixo mariño: Programa para unha Transición Ecolóxica

Vostede está aquí

Lixo mariño: Programa para unha Transición Ecolóxica
Organiza
 • CEIDA
 • Deputación da Coruña
Obxectivo xeral

A actual sociedade de consumo na que estamos a vivir leva da man unha xeración de residuos en cantidades intolerables para o noso planeta. Estes residuos ameazan de xeito moi intenso aos ecosistemas terrestres e mariños, por non falar da saúde humana. A meirande parte dese lixo acaba por chegar aos mares, provocando problemáticas ambientais moi graves que pasan desapercibidas para a maioría da poboación: persistencia no medio, danos físicos en animais e plantas, microplásticos, e un longo etc., polo que resulta necesario mitigalo e revertelo.

O programa “Para unha Transición Ecolóxica” desenvolvido co apoio da Deputación da Coruña pretende que a comunidade escolar recoñeza estes problemas, recapacite e comprenda que con pequenos xestos no noso día a día podemos influír poderosamente na redución dos residuos que xeramos, de cara a ter un futuro sostible.

Obxectivos específicos
 • Identificar esta problemática, sendo capaz de entendela, e ollala de xeito crítico.
 • Coñecer os impactos negativos que xeran as nosas actividades cotiás na xeración de residuos.
 • Traballar e implicar no desenvolvemento das posibles solucións que nos poden levar a unha mitigación e corrección deste grave problema ambiental.
Dirixido a

Alumnas e alumnos de último ciclo de Educación Primaria (5º e 6º) e alumnado de todos os ciclos de Educación Secundaria Obrigatoria (1º-4º ESO) de toda a provincia da Coruña.

Actividades

O programa inclúe as seguintes actividades:

 • Charla no centro educativo sobre a problemática do lixo (mariño). Esta charla pode adaptarse a formato online en caso de que o centro o considere necesario.
  • Duración da charla: 50 minutos.
  • Número de participantes: a aula xeral do curso para o que se propoña.

Unha segunda sesión cunha das seguintes opcións:

 • Revisión do estado dunha praia e limpeza: no caso de que levar a cabo a limpeza puidese supor un problema por protocolos COVID, a opción que ofrecemos é a de facer un inventariado dos residuos que podemos atopar na praia, traballándoo en base ao común que pode ser ese tipo de residuo, os que poden sorprender, etc. 
  • Duración: 1 hora e media.
 • Crebeirxs: levar á aula o material que se pode atopar nunha praia e, mediante un diálogo, tratar de chegar á súa orixe, ao seu uso, por que acabou no mar, por que non se xestionou correctamente, alternativas,... Debater sobre “greenwashing” e as posibilidades que temos para levar a cabo a loita contra esta problemática.
  • Duración: 50 minutos
Contidos
 • Os mares: imprescindibles no presente, pero tamén para o noso futuro.
 • Problemáticas que afectan aos océanos:
  •  Cambio climático.
  •  Sobrepesca e perda de biodiversidade.
  •  Explotación industrial.
  •  Lixo mariño.
 • Impactos do lixo mariño:
  • Impactos ambientais.
  • Impactos socioeconómicos.
 • Que podemos facer... porque si que podemos facer!
 • Outras temáticas.
Período de realización

As actividades desenvolveranse durante o curso escolar 2020-2021, e o 1º trimestre do curso 2021-2022.

Protocolo COVID

A actividade adaptarase en todo momento ás indicacións hixiénico-sanitarias relacionadas coa xestión da COVID-19:

 • As actividades realizaranse de maneira independente para cada un dos grupos constituídos e convivintes habitualmente no centro educativo, sen misturar grupos distintos entre si.
 • O equipo educativo desprazado polo CEIDA empregará máscara en todo momento, realizará unha medición de temperatura previa á actividade e procederá a unha correcta desinfección de mans antes e despois de cada actividade, mediante medios propios.
 • O equipo educativo manteranse en todo momento situadas na parte dianteira da aula, nas proximidades do equipo informático empregado para realizar a proxección, mantendo en todo momento a distancia de seguridade co alumnado e procedendo ao remate da actividade á desinfección de todos os materiais empregados na aula.
 • As actividades desenvoltas durante a actividade non implicarán contacto entre educadoras e alumnado, manténdose este en todo momento nos seus postos de traballo habituais na aula.
 • Evitarase o uso de materiais compartidos, ou empregaranse en todo caso unicamente materiais de fácil desinfección entre cada actividade.
 • A actividade adaptarase en todo momento ás indicacións do centro educativo en materia COVID-19 e ás normas existentes.
 • A actividade suspenderase ou adiarase no caso da aparición de síntomas tanto no grupo de alumnado como na plantilla do CEIDA, así como nos supostos indicados na normativa ao respecto ou polo centro educativo. O CEIDA contactará co centro educativo o día anterior para confirmar esta ausencia de síntomas e a dispoñibilidade para a visita.
Material complementario

Guía de Recursos Educativos sobre Lixo Mariño, elaborada pola Biblioteca e Centro de Documentación Ambiental do CEIDA, que inclúe recursos dispoñibles en formato físico que se atopan en préstamo no centro, e materiais electrónicos que se poden descargar directamente dende a Rede.

Descargar guía

Solicitudes
 • As solicitudes deberán enviarse a través do formulario.
 • Máis información sobre este programa:  educacion@ceida.org  -  981 630 618

 

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio