• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
  CEIDA
 • capacitar para a sostibilidade ambiental
 • sensibilizar sobre os problemas ambientais
 • coñecer para conservar o patrimonio natural
 • divulgar o coñecemento ambiental

O mar e a costa, recursos valiosos para todos

Vostede está aquí

Programa educacion ambiental o mar e a costa CEIDA
Lugar

Monumento Natural Costa de Dexo (Oleiros). Espazo protexido incluido na Rede Natura 2000

Organiza
 • CEIDA
 • Deputación da Coruña*

* Actividades desenvolvidas dentro do programa Para unha Transición Ecolóxica.

Obxectivos

Nas últimas décadas a costa galega está sufrindo unha gran presión que ameaza con destruír os seus valores e as súas riquezas naturais. O urbanismo agresivo, os verquidos incontrolados, a sobreexplotación dos recursos, a destrución de hábitats... poñendo en perigo a impresionante riqueza biolóxica que albergan as nosas costas. Mais aínda así, a costa galega ten un interese natural moi destacado, con moitos espazos litorais e mariños de alto valor ecolóxico que cómpre protexer de xeito especial. 28 espazos naturais costeiros foron obxecto de protección legal, algúns son ben coñecidos como o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas, ou a Costa da Morte. Un deles é a Costa de Dexo, situado no Concello de Oleiros,e declarado Monumento Natural no ano 2000. Representa un lugar de grande importancia ecolóxica, tanto pola singularidade dos seus ecosistemas e hábitats como pola súa xeomorfoloxía e paisaxe.

Obxectivo xeral

 • Dar a coñecer os valores naturais e culturais da nosa costa para que os participantes adopten actitudes e comportamentos positivos cara a súa conservación e uso sustentable.

Obxectivos específicos

 • Analizar as problemáticas ambientais da beiramar galega, a súa causalidade, efectos e axentes involucrados, entendendo a súa complexidade.
 • Ser conscientes dos valores naturais e culturais que se agochan na nosa beiramar e, en concreto, no Monumento Natural Costa de Dexo (Oleiros).
 • Descubrir as potencialidades que para un desenvolvemento local sustentable ten a declaración dun espazo protexido, recoñecendo e defendendo as súas limitacións de uso, como necesarias para a conservación e como potenciais para o desenvolvemento dunha nova relación co medio máis respectuosa e sostible.

 

Dirixido a

Alumnos e alumnas de Educación Primaria, Educación Secundaria, Bacharelato e Ciclos Formativos.

Contidos
 • Espazos Naturais Protexidos
  • Rede Natura 2000
  • Rede Galega de Espazos Protexidos
  • Áreas Mariñas Protexidas
  • Oportunidades destes espazos
 • Amenazas e impactos do Litoral Galego e dos Espazos Naturais Protexidos
 • Monumento Natural Costa de Dexo
  • Valores naturais, patrimoniais e paisaxísticos
  • Aproveitamentos tradicionais, actuais do Monumento Natural. Outros aproveitamentos que permitan o uso sustentable do Monumento Natural e en xeral dos espazos naturais

* Contidos adaptados ás idades dos participantes

Actividades
 • Visita á Aula do Mar e Faros de Mera, Centro de Recepción de Visitantes do Monumento Natural Costa de Dexo: a Aula do Mar - Centro de recepción de Visitantes- convértese hoxe en día na entrada case obrigada ao Monumento Natural Costa de Dexo. A antiga vivenda do fareiro alberga unha exposición de paneis e proxeccións audiovisuais que nos aportan unha visión global dos valores naturais, patrimoniais, económicos e paisaxísticos da costa galega.
  • Datas: durante todo o ano
  • Duración: 1 hora
  • Número de participantes:
   • Mínimo: 15
   • Máximo: 25

 

 • Roteiro polo Monumento Natural Costa de Dexo: enclave protexido onde se pode observar a entrada ás rías do golfo Ártabro: A Coruña, Ares-Betanzos e Ferrol, e lugar onde gozar da paisaxe que nos ofrecen os cantís, mostra inequívoca da bravura do noso mar.
  • Datas: durante todo o ano.
  • Duración: 2 horas e media
  • Número de participantes: 
   • Mínimo: 15
   • Máximo: 25

 

 • Visita aula + Roteiro. Combinación das dúas actividades anteriores. 
  • Datas: durante todo o ano.
  • Duración: 3 horas e media.
  • Número de participantes: 
   • Mínimo: 15
   • Máximo: 25
CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio