• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
  CEIDA
 • capacitar para a sostibilidade ambiental
 • sensibilizar sobre os problemas ambientais
 • coñecer para conservar o patrimonio natural
 • divulgar o coñecemento ambiental

Parques naturais e reserva de biosfera da provincia da Coruña: Programa para unha Transición Ecolóxica

Vostede está aquí

Parques naturais e reserva de biosfera da provincia da Coruña
Organiza
 • CEIDA
 • Deputación da Coruña
Obxectivo xeral

A provincia da Coruña conta con dous parques naturais protexidos, o Parque Natural Fragas do Eume e o Parque Natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán, e unha reserva de biosfera, a Reserva de Biosfera Mariñas Coruñas e Terras do Mandeo. Estes espazos a meirande parte das veces pasan desapercibidos polas poboacións da mesma provincia.

O programa 'Para unha Transición Ecolóxica', desenvolvido co apoio da Deputación da Coruña, pretende poñer en valor nos centros educativos da provincia da Coruña a importancia e valores destes espazos naturais protexidos, mediante actividades que permiten aos participantes enmarcados na súa contorna xeográfica, establecer vínculos afectivos co medio, reforzar a visión respectuosa co entorno e adquirir actitudes e comportamentos cara á conservación.

Obxectivos específicos
 • Analizar os recursos que amosa e aporta o territorio ás xentes locais de cada un dos parques naturais e da reserva de biosfera.
 • Coñecer o patrimonio natural que albergan estes espazos, así como o valor ambiental xeral a traveso da súa historia.
 • Entender as problemáticas ambientais ás que están sometidos estes espazos en busca do coidado e mantemento dos mesmos.
Dirixido a

Alumnas e alumnos de último ciclo de Educación Primaria (5º e 6º de Primaria) e alumnado de todos os ciclos de Educación Secundaria Obrigatoria (1º-4º ESO) de toda a provincia da Coruña.

Actividades

O programa inclúe as seguintes actividades:

 • Charla no centro educativo: sobre o espazo natural no que se enmarque o colexio/instituto. Esta charla pode adaptarse a formato online en caso de que o centro o considere necesario:
  • Duración da charla: 50 minutos.
  • Número de participantes: a aula xeral do curso para o que se propoña.
 • Charla no centro educativo + roteiro: no espazo natural onde se enmarque o colexio/instituto.
  • Duración do roteiro: 2 horas e media – 3 horas.

                   * En caso de escoller a opción 'Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo: Illa de Santa Cruz', a duración do roteiro será de 1 hora e 30 min.

Contidos
 • Que é un espazo natural protexido? E unha reserva da biosfera? Por que?
 • Situación do espazo. Importancia e valores dos mesmos.
  • Valores naturais: fauna, flora, xeoloxía, relevo, paisaxe.
  • Valores sociais: cultura, tradición, historia, aproveitamento.
 • Problemáticas ambientais dos espazos. Propostas e medidas para a súa conservación e aproveitamento.
Período de realización

As actividades desenvolveranse duranteo curso escolar 2020-2021, e o 1º trimestre do curso 2021-2022.

Protocolo COVID

A actividade adaptarase en todo momento ás indicacións hixiénico-sanitarias relacionadas coa xestión da COVID-19:

 • As actividades realizaranse de maneira independente para cada un dos grupos constituídos e convivintes habitualmente no centro educativo, sen misturar grupos distintos entre si.
 • O equipo educativo desprazado polo CEIDA empregará máscara en todo momento, realizará unha medición de temperatura previa á actividade e procederá a unha correcta desinfección de mans antes e despois de cada actividade, mediante medios propios.
 • O equipo educativo manteranse en todo momento situadas na parte dianteira da aula, nas proximidades do equipo informático empregado para realizar a proxección, mantendo en todo momento a distancia de seguridade co alumnado e procedendo ao remate da actividade á desinfección de todos os materiais empregados na aula.
 • As actividades desenvoltas durante a actividade non implicarán contacto entre educadoras e alumnado, manténdose este en todo momento nos seus postos de traballo habituais na aula.
 • Evitarase o uso de materiais compartidos, ou empregaranse en todo caso unicamente materiais de fácil desinfección entre cada actividade.
 • A actividade adaptarase en todo momento ás indicacións do centro educativo en materia COVID-19 e ás normas existentes.
 • A actividade suspenderase ou adiarase no caso da aparición de síntomas tanto no grupo de alumnado como na plantilla do CEIDA, así como nos supostos indicados na normativa ao respecto ou polo centro educativo. O CEIDA contactará co centro educativo o día anterior para confirmar esta ausencia de síntomas e a dispoñibilidade para a visita.
Solicitudes

As solicitudes deberán enviarse a través do formulario.

Máis información sobre este programa:  educacion@ceida.org  -  981 630 618

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio