• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

Seminario "Os Espazos Naturais Protexidos como Oportunidade para o Desenvolvemento Rural"

Vostede está aquí

Seminario espazos naturais protexidos como oportunidade para o desenvolvemento rural CEIDA
Dispoñibles ponencias en PDF
Data
martes, 19 Xuño, 2012 a mércores, 20 Xuño, 2012
Lugar

Castelo de Santa Cruz, Oleiros

Organiza

CEIDA

Obxectivos

Este seminario pretende dar a coñecer como o desenvolvemento rural sostible é posible nos espazos naturais protexidos e incluso pode ser favorecido pola creación dos mesmos, mostrando experiencias exitosas de actividades socioeconómicas que compatibilizan a conservación dos recursos naturais co desenvolvemento económico do territorio.

Dirixido a

O seminario vai dirixido aos diferentes sectores implicados no desenvolvemento rural: líderes locais, técnicos e cargos electos, sector primario, turismo, poboación local, universitarios e outros públicos interesados.

Ponencias
Inscrición

20 € - Público xeral
10 € - Estudantes e parados
Prazas limitadas

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio