• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

AmbientalMENTEsustentable. Xaneiro-Decembro 2017. Ano XII. Vol 1-2, núm. 23-24

Vostede está aquí

AmbientalMENTEsustentable. Xaneiro-Decembro 2017. Ano XII. Vol 1-2, núm. 23-24

AmbientalMENTEsustentable. Xaneiro-Decembro 2017. Ano XII. Vol 1-2, núm. 23-24

O CEIDA e a Universidade da Coruña acaban de editar o último número de AmbientalMente Sustentable: Revista Científica Galego-Lusófona de Educación Ambiental, correspondente ao ano 2017. Trátase dun número doble que recolle as ponencias e traballos presentados no “IV Congresso Internacional de Educação Ambiental dos países e comunidades da língua portuguesa”, que tivo lugar en 2017, na Ilha do Príncipe, em São Tomé e Príncipe. 

Acceder ao número completo 

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas