• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

Programa de Educación Ambiental: Un mar de vida para a ciudadanía. Biodiversidade e servizos dos ecosistemas do Golfo Ártabro

Vostede está aquí

Programa de Educación Ambiental: Un mar de vida para a ciudadanía. Biodiversidade e servizos dos ecosistemas do Golfo Ártabro

Programa de Educación Ambiental: Un mar de vida para a ciudadanía. Biodiversidade e servizos dos ecosistemas do Golfo Ártabro

O CEIDA acaba de poñer en marcha o programa de educación ambiental 'Un mar de vida para a ciudadanía. Biodiversidade e servizos dos ecosistemas do Golfo Ártabro', co apoio da Fundación Biodiversidad do Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a través do Programa Pleamar da FEMP, dirixido aos alumnos e alumnas de 5º e 6º de primaria, e 1º e 3º de secundaria dos centros educativos dos concellos que forman parte do Golfo Ártabro. O programa pretende divulgar entre o alumnado a biodiversidade da súa contorna máis próxima, en gran parte descoñecida para eles, cun obradoiro didáctico que desenvolverán nas aulas ao longo deste curso escolar. 
Máis información:  http://www.ceida.org/gl/educacion-e-divulgacion/un-mar-de-vida-para-a-ciudadania-biodiversidade-e-servizos-dos-ecosistemas

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas