Prestige, crónica negra dun modelo enerxético insostible

CEIDA
FUNDACIÓ TERRITORI I PAISATGE

 
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
MATERIAIS DIDÁCTICOS

IMAXES E GRÁFICAS

 1. Principais mareas negras no planeta
 2. As mareas negra: un problema crónico en Galicia
 3. Rumbo errático do Prestige
 4. Rumbo do barco segundo simulacro de 2001
 5. Situación de caladoiros de pesca e corredor de Fisterra
 6. A viaxe do fuel do Prestige
 7. O fuel nos fondos mariños de Galicia
 8. Espazos naturais protexidos de Galicia afectados
 9. Impactos do fuel no medio mariño
 10. ¿Como evoluciona o fuel no mar?
 11. Esquema da extracción do fuel do Prestige
 12. Situación no 2005 dos espazos naturais galegos
 13. Fontes de produción de enerxía primaria en Galicia, España e o mundo
 14. Consumo de enerxía en distintos países do mundo
 15. Esquema do incremento do efecto invernadoiro
 16. Evolución do prezo do petróleo desde 1970 até 2005
 17. Distribución mundial de reservas, produción e consumo de petróleo
 18. Esquema dun pozo de extracción de petróleo
 19. Produtos do refino do petróleo
 20. Distribución do consumo de enerxía nunha casa
 21. Consellos para un fogar enerxeticamente máis ecolóxico

WEBS E RECURSOS ELECTRÓNICOS