Introdución
image:cardumen

Durante séculos os seres humanos vimos servíndonos sen miramentos dos recursos que o mar nos ofrece, tanto extraendo alimentos e materiais como aproveitándonos do seu “ilimitado” poder de asimilación de residuos (vertidos, mareas negras, produtos químicos, etc.).

Ao principio a degradación das augas foi lenta e silenciosa. Hoxe alcanzou unha magnitude alarmante. Nos últimos anos unha gran variedade de acordos a escala internacional veñen recoñecendo a necesidade de protexer os ecosistemas mariños.

Na busca da figura de protección máis efectiva, entre unha amálgama de siglas e denominacións (a escala local, nacional, comunitaria e internacional), destaca uno novo concepto: as Áreas Mariñas Protexidas.

A exposición itinerante “Áreas Mariñas Protexidas”, elaborada polo CEIDA, contribúe a comprender mellor e divulgar o seu significado. Esta exposición está a percorrer Galicia para que todos teñamos a oportunidade de aprender con ela.

logos

© CEIDA Todos os dereitos reservados.
Diseño web TERRANOVA. Validar xhtml 1.0 Transitional.