Prestige, crónica negra dun modelo enerxético insostible

CEIDA
FUNDACIÓ TERRITORI I PAISATGE

 
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
PRESTIGE, CRÓNICA NEGRA

A catástrofe ambiental do petroleiro Prestige, o 19 de Novembro do 2002 tinxiu de negro 2.900 km de costa de varios países. O seu impacto no medio natural e socio-económico foi evidente, afectando a máis de 250.000 aves e obrigando a cesar na súa actividade pesqueira a máis de 30.000 persoas.

Este tráxico suceso conmocionou á sociedade que reaccionou con valores como a solidariedade, a participación e a creatividade. Os voluntarios, os mariñeiros e a plataforma Nunca Máis entre outros, foron os protagonistas que traballaron para restablecer a normalidade.

O CEIDA e a Fundación Territori e Paisatge queren divulgar a través deste CD interactivo distintos materiais da exposición "Prestige, crónica negra dun modelo enerxético insostible" que pretende dar a coñecer as consecuencias reais do vertido de fuel do Prestige para reflexionar sobre os problemas ambientais que provoca o noso consumo de enerxía. Ademais quere estimular como fin último que os visitantes podan participar para propor novos comportamentos comprometidos que vaian cara un modelo enerxético máis sostible ambientalmente
.