I Congreso RE-ACCIÓN, Ciencia, investigación e divulgación sobre residuos