• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
  CEIDA
 • capacitar para a sostibilidade ambiental
 • sensibilizar sobre os problemas ambientais
 • coñecer para conservar o patrimonio natural
 • divulgar o coñecemento ambiental

Curso Online Avanzado de Interpretación do Patrimonio: Deseño de Visitas Guiadas Interpretativas

Vostede está aquí

Curso Online Avanzado de Interpretación do Patrimonio: Deseño de Visitas Guiadas Interpretativas
3ª edición!
Data
martes, 25 Setembro, 2018 a venres, 26 Outubro, 2018
Lugar

Curso online

Organiza

CEIDA

Colabora

Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP)

Obxectivos

Adquirir os coñecementos, destrezas e actitudes necesarias para que exista unha comunicación temática, organizada, relevante e amena co público que visita os espazos con valor patrimonial no seu tempo de ocio, fomentando neles o desenvolvemento de actitudes de aprecio e custodia polo patrimonio presentado.

Dirixido a

Persoas pertencentes ao ámbito do Turismo e o Patrimonio, guías-intérpretes, do ámbito da Educación Ambiental e educadores en xeral (educación formal e non formal) que realicen ou desexen realizar visitas guiadas efectivas. 

Imparte
 • María Antonia López, Educadora Social especialista en Interpretación do Patrimonio e Accesibilidade.
 • Isabel Fernández, experta en Proxectos de Comunicación Patrimonial Integral.
Contidos
 • Unidade Didáctica 1: Un repaso polos pilares da Interpretación do patrimonio: fundamentos, obxectivos e características. A receita da Interpretación do Patrimonio.
 • Unidade Didáctica 2: O proceso de comunicación en actividades guiadas interpretativas. A excelencia na atención ao público.
 • Unidade Didáctica 3: A mensaxe interpretativa e a comunicación temática.
 • Unidade Didáctica 4: Deseño de visitas guiadas interpretativas.
Requisitos

Para a realización do curso avanzado, é requisito imprescindible ter realizado con éxito algunha formación básica en Interpretación do Patrimonio, debidamente acreditada.

Características

Formación online, 30 horas.

 • 4 unidades didácticas.
 • Contidos teóricos e exercicios prácticos.
 • Materiais en galego e español.
 • Seguemento personalizado por parte das titoras.
 • Diploma acreditativo.
Inscrición
 • Xeral: 120 € (135 € para transferencias internacionais).
 • Reducida: 10 % de desconto (108 €) para persoas asociadas á AIP, desempregados e estudantes.

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio