• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
  CEIDA
 • capacitar para a sostibilidade ambiental
 • sensibilizar sobre os problemas ambientais
 • coñecer para conservar o patrimonio natural
 • divulgar o coñecemento ambiental

Interpretación temática en espazos naturais protexidos. Análise de caso: Fragas do Eume

Vostede está aquí

Interpretación temática en espazos naturais protexidos. Análise de caso: Fragas do Eume
PRAZAS ESGOTADAS!
Data
luns, 7 Marzo, 2022 a martes, 29 Marzo, 2022
Lugar

Actividade online

Organiza
 • CEIDA
 • Deputación da Coruña
Obxectivos

A interpretación, como metodoloxía para comunicar os valores e a importancia do patrimonio, parte dun concepto metodolóxico básico, o "tema", concepto que habitualmente presenta dificultades para a súa formulación e aplicación. A finalidade deste curso é expoñer e analizar os conceptos esenciais que fan desta disciplina unha metodoloxía idónea para conectar co público que visita os espazos naturais, poñendo especial énfase nesta idea central que denominamos "tema interpretativo". Outros conceptos como "provocación do pensamento", "relevancia" e "amenidade" tamén contribúen a mellorar a efectividade das accións de medicación e posta en valor do patrimonio visitable.

 • Obxectivo xeral: coñecer a metodoloxía da interpretación temática como estratexia de comunicación do patrimonio en contornas non formais.
 • Obxectivos específicos: ao finalizar o curso, as persoas participantes serán capaces de:
  • Analizar o recurso patrimonial identificando conceptos tanxibles e intanxibles para unha comunicación máis efectiva.
  • Empregar a metodoloxía T.O.R.A. (de Sam Ham) para elaborar mensaxes interpretativas.
  • Desenvolver produtos interpretativos a partir da definición dun "tema interpretativo".
  • Aplicar as técnicas da interpretación do patrimonio no caso práctico do Parque Natural das Fragas do Eume.
Dirixido a
 • Persoas que traballen ou desexen traballar na interpretación e presentación do patrimonio ao público nos espazos naturais protexidos (guías, especialistas en museografía, educación ambiental, etc.).
 • Profesionais e estudantes nos ámbitos do turismo, xestión cultural e medio ambiente.
Imparte
 • Jorge Morales Miranda, intérprete do patrimonio, consultor e docente nesta materia. Experto en metodoloxía para a interpretación do patrimonio.
 • Jorge Gude Armas, profesional da Educación Ambiental e membro do equipo educativo do CEIDA.
Características
 • 35 horas.
 • Plataforma Moodle.
 • 5 módulos con exercicios prácticos.
 • Charlas semanais en directo.
 • Titorías persoais e seguimento personalizado.
 • Foro de dúbidas e cuestións xerais.
 • Idioma: español.
 • Diploma acreditativo.
Contidos
 • Módulo 1. Introducción:
  • O contexto da interpretación.
  • Finalidades e definicións.
  • Os principios de Freeman Tilden.
  • Interpretación secuencial e non secuencial
 • Módulo 2. Metodoloxía da interpretación:
  • Os tres pilares da interpretación:
   • O Recurso.
   • O Público Visitante.
   • As Técnicas.
   • Análise de  un caso: Visitas guiadas del Parque Natural de Fragas do Eume.
  • Fundamento metodolóxico para a interpretación: o modelo TORA de Sam Ham:
   • Temática.
   • Organizada.
   • Relevante.
   • Amena.
  • A mensaxe “interpretativa”.
 • Módulo 3. Interpretación guiada :
  • O proceso da interpretación para deseñar produtos interpretativos:
  • A interpretación guiada.
   • Recomendacións para o deseño.
   • Recomendacións  para a execución do percorrido.
 • Módulo 4. Interpretación autoguiada:
  • Carteis e exhibicións interpretativas.
   • Recomendacións  para o deseño.
 • Módulo 5. Avaliación de produtos e servizos interpretativos.
  • Avaliación  de produtos interpretativos, incluído o “tema”.
  • Avaliación  do impacto no público: o procesamento do “tema”.
Inscrición

PRAZAS ESGOTADAS!

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio