• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

Procesos creativos aplicados á educación e á sostibilidade

Vostede está aquí

Procesos creativos aplicados á educación e á sostibilidade
Data
luns, 25 Xuño, 2018 a xoves, 28 Xuño, 2018
Lugar

Centro Etnográfico do Río Mandeo - Teixeiro (Curtis) 

Organiza

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente - Organismo Autónomo Parques Nacionales

Colabora

CEIDA (no marco do Protocolo de colaboración firmado entre o OAPN e o CEIDA)

Obxectivos

Ofrecer aos/ás participantes un método co que elaborar ferramentas didácticas para traballar a sostibilidade en educación ambiental. Para elo basearánse no método proposto polo enxeñeiro Bruno Munari no seu libro ¿Cómo nacen los objetos?.

Dirixido a

Persoas que traballan en Educación Ambiental.

Imparte
  • Ana Jiménez Talavera. Ecotono S. Coop. And.
  • Fernando Cembranos Díaz. IC Iniciativas, S. Coop.
  • Rafael Lamata Cotanda. Escola de Animación e Educación xuvenil da Dirección General de Juventud da Comunidad Autónoma de Madrid.
Inscrición

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio