• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
  CEIDA
 • capacitar para a sostibilidade ambiental
 • sensibilizar sobre os problemas ambientais
 • coñecer para conservar o patrimonio natural
 • divulgar o coñecemento ambiental

Programa Formativo online por unha Transición Ecolóxica

Vostede está aquí

Programa Formativo online por unha Transición Ecolóxica
Lugar

Formación online

Organiza
 • CEIDA
 • Deputación da Coruña
Obxectivos

Xornadas de capacitación ambiental enmarcadas dentro do proxecto 'Por unha Transición Ecolóxica' que o CEIDA desenvolve financiado pola Deputación da Coruña.

Dirixido a

Todos os públicos.

XORNADAS Reservas de Biosfera: oportunidades para o territorio
 • DATAS: 22 – 23 de outubro de 2020
 • HORARIO: 10.00 a 12.00 h.
 • PROGRAMA:
  • XOVES, 22 DE OUTUBRO
   • Benvida aos participantes. D. José A. Santiso Miramontes, Presidente da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (MceTM) e D. César Longo Queijo, Vicepresidente da Reserva de Biosfera MceTM.
   • As Reservas de Biosfera e o Programa Man and Biosphere (MaB) da UNESCO. D. Miguel Clüsener-Godt, Director da División de Ciencias Ecológicas e da Tierra e Secretario do Programa MaB  da UNESCO.
   • A Rede de Reservas de Biosfera do Atlántico Este e Macaronesia. O caso da Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. D. Antonio San Blas, Director Ejecutivo da Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.
   • As Reservas de Biosfera no mundo lusófono. D. António Abreu, Investigador e Xestor da Cátedra UNESCO en Biodiversidade e Conservación para o Desenvolvemento Sostible, Universidade de Coimbra.
  • VENRES, 23 DE OUTUBRO
   • Rede Galega de Reservas de Biosfera. A Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. D. Jorge Blanco Ballón, Xerente da Reserva de Biosfera MCeTM.
   • Plan Alimentario da Reserva. D. Miguel Fernández Pardo, Técnico da Reserva de Biosfera MCeTM.
   • Programa de Ecoturismo. D. Diego López Pedreira, Técnico da Reserva de Biosfera MCeTM.
XORNADAS Emerxencia Climática: un reto para a humanidade
 • DATAS: 29 – 30 de outubro de 2020
 • HORARIO: 10.00 a 12.00 h.
 • PROGRAMA:
  • XOVES, 29 DE OUTUBRO
   • Benvida aos participantes.
   • O cambio climático en España: cambios observados e tendencias de futuro. D. Francisco Heras Hernández, Oficina Española de Cambio Climático. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
   • O cambio climático en Galicia. Impactos e previsións. D. Pablo Ramil Rego, Director do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER) e experto do panel científico galego contra o cambio climático.
  • VENRES, 30 DE OUTUBRO
   • Naturalizar a cidade, solucións baseadas na natureza para afrontar a emerxencia climática. Axenda 2030. D. Andrés Alcántara Valero, Centro de Cooperación para el Mediterráneo de UICN.
   • Proxecto Análise comparativo das necesidades de adaptación ao cambio climático en España fronte ás accións desenvolvidas polo tecido conservacionista español. Declaración do Comité Español da UICN respecto á problemática do Cambio Climático en España. D. Jesús Bellido López, Oficina Técnica Comité Español da UICN.
XORNADAS Conservación e posta en valor do patrimonio natural da Coruña
 • DATAS:5 – 6 de novembro de 2020
 • HORARIO: 10.00 a 12.00 h.
 • PROGRAMA:
  • XOVES, 5 DE NOVEMBRO
   • Benvida aos participantes.
   • Fragas do Eume: un exemplo de bosque atlántico europeo. D. Carlos Vales Vázquez. Director do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA).
   • Natureza, conservación e sociedade: conflitos e oportunidades. D. José Antonio Cortés Vázquez. Doutor en Antropoloxía Social pola Universidade Pablo de Olavide (Sevilla) e profesor na Facultade de Socioloxía da Universidade da Coruña.
   • A Custodia do Bosque Atlántico.  D. César Martínez Yáñez. Asociación Betula
  • VENRES, 6 DE NOVEMBRO
   • ​​Parque Natural das Dunas de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán. D. Xoán Fontaiña Pérez. Biólogo.
   • Dinamización do uso público do P.N. das Dunas de Corrubedo. D. Xoán Fontaiña Pérez. Biólogo
   • Proxecto de Conservación da Píllara das Dunas na península do Barbanza. D. Gustavo M. Ferreiro Martínez SEO BirdLife, Grupo Local de Pontevedra.
Inscrición
 • Asistencia gratuita.
 • Prazas limitadas.
 • Certificado de asistencia.

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio