• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

Guía de recursos educativos: residuos e compostaxe

Vostede está aquí

Guía de recursos educativos: residuos e compostaxe

Guía de recursos educativos: residuos e compostaxe

O Centro de Documentación Ambiental do CEIDA acaba de actualizar a Guía de Recursos Educativos sobre os Residuos e a Compostaxe. Elaborada no marco do   plan Revitaliza  , pretende servir de material de apoio aos centros participantes no programa educativo, ademáis de a todas as persoas que traballan no campo da Educación Ambiental vinculada aos residuos.

A publicación recolle materiais técnicos para o profesorado, recursos didácticos para traballar cos alumnos/as, textos literarios, vídeos e xogos interactivos sobre os residuos sólidos urbanos e a compostaxe.

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio