• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

Horario de inverno

Vostede está aquí

Horario de inverno

Horario de inverno

30

Dende o 1 de outubro de 2015 ao 31 de marzo de 2016 o Castelo de Santa Cruz, sede do CEIDA, muda o seu horario de apertura. Poderá visitarse en horario de mañá, de luns a venres de 9 a 14 h. e sábados de 11 a 14 h., así que todos os servizos que o CEIDA ofrece serán atendidos en este novo horario de inverno.

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio