• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

Campaña de Prevención e Control das Especies Exóticas Invasoras nas Reservas da Biosfera de Galicia

Vostede está aquí

Campaña de Prevención e Control das Especies Exóticas Invasoras nas Reservas da Biosfera de Galicia

 

  • Co apoio da

Fundación Biodiversidad, do Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

  • Ano

2016-2017

  • Presentación do proxecto

As especies exóticas invasoras están consideradas na actualidade a segunda causa de perda de biodiversidade a nivel mundial, tras a perda e fragmentación dos hábitat. Froito do actual e crecente proceso de globalización, o elevado tráfico (naval e terrestre, fundamentalmente) entre distintos países e continentes ten contribuído a aumentar de maneira significativa o fluxo de flora e fauna ao longo do planeta.

No ámbito das Reservas da Biosfera galegas tamén está presente esta problemática, ameazando en ocasións a conservación da biodiversidade existente nestas áreas e con especial importancia nos espazos naturais protexidos que configuran a súas zonas núcleo. Adquire especial relevancia a flora exótica invasora vinculada a ambientes costeiros, xeralmente de elevada fraxilidade e cuxas especiais características ambientais facilitan a presenza de hábitats e especies de elevado interese que se poden ver afectados pola propagación de flora especialista.

A Campaña de Prevención e Control das Especies Exóticas Invasoras nas Reservas da Biosfera de Galicia contempla a realización dun Seminario formativo sobre exemplos en prevención e erradicación de especies invasoras, un   programa de voluntariado  para a erradicación destas especies e un Programa de participación dos centros educativos do territorio das Reservas de Biosfera de Galicia.

Máis información

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio