• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

Proxectos

Vostede está aquí

Desde o seus inicios, o CEIDA ten desenvolvido unha gran cantidade de proxectos en colaboración con diferentes Administracións Públicas, institucións ou empresas privadas, na definición de novas liñas de traballo que redunden no beneficio da comunidade local, comarcal, autonómica e incluso estatal, e no establecemento dun modo de vida máis respectuosa co medio ambiente.  A continuación pode consultar algúns dos proxectos levados a cabo nos últimos anos.
 

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio