• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

A educación ambiental nos Concellos: A experiencia de Oleiros

Vostede está aquí

A educación ambiental nos Concellos: A experiencia de Oleiros CEIDA

 

IGLESIAS DA CUNHA, Lucía. A educación ambiental nos Concellos: A experiencia de Oleiros. Oleiros (A Coruña): Concello de Oleiros, Centro de Documentación Domingo Quiroga, DL 1999. 127 p. (Documentos para o medio ambiente e o desenvolvemento; 3). ISBN: 84-930959-0-7

As administracións locais teñen a responsabilidade de cumprir un papel de primeira orde na formación da ciudadanía e na súa relación có medio ambiente. O Concello de Oleiros, neste sentido, ten unha tradición de dedicación de esforzos á educación ambiental innovadora en Galicia, e o seu exemplo pode ser de grande utilidade para os interesados en promover unha maior involucración neste ámbito.

Prezo: 5 €.

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio