• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

Bases para a declaración dunha ZEPA no Golfo Ártabro

Vostede está aquí

Bases para a declaración dunha ZEPA no Golfo Ártabro

 

Ao longo de 2019 o CEIDA executou o proxecto  "Aves_Artabras. Bases participativas para la declaración de una ZEPA en el Golfo Ártabro",  co apoio da  Fundación Biodiversidad,  do Ministerio para la Transición Ecológica, a través do Programa pleamar cofinanciado polo FEMP. 

Como resultado dos traballos científicos realizados para avanzar no coñecemento das poboacións de aves mariñas do Golfo Ártabro e dun proceso social participativo, xurde esta publicación que pretende sentar as bases para avanzar na protección destas importantes comunidades de aves, a través dunha proposta de declaración dunha Zona de Especial Protección para as Aves (ZEPA) xurdida do propio territorio.

Edita

CEIDA

CO APOIO DE

Este proxecto conta co apoio da Fundación Biodiversidad, do Ministerio para la Transición Ecológica a través do Programa Pleamar da FEMP

     

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio