• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

Cuspindo a barlovento

Vostede está aquí

Cuspindo a barlovento CEIDA

 

SENDÓN, Manuel. Cuspindo a barlovento. Textos, Xurxo Souto, Manuel Sendón. 2ª ed. [Vigo]: Centro de Estudos Fotográficos, 2003. ISBN: 84-87882-26-9

Catálogo que recolle as fotografías de Manuel Sendón, adicadas á catástrofe do Prestige, na exposición Cuspindo a barlovento.

Prezo: 18 €.

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio