• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

Educación ambiental y cambio climático: respuestas desde la comunicación, educación y participación ambiental

Vostede está aquí

Educación ambiental y cambio climático: respuestas desde la comunicación, educación y participación ambiental CEIDA

 

HERAS, F.; etc. (coords.). Educación ambiental y cambio climático: respuestas desde la comunicación, educación y participación ambiental. Santa Cruz (Oleiros): CEIDA, DL 2010

Esta publicación é unha escolma das experiencias e reflexións mais significativas dos ultimos anos no Estado sobre a comunicación e educación ambiental fronte ao cambio climático. Case todas as entidades e persoas participantes na mesma, forman parte asemade do Seminario Permanente de Respostas dende a Comunicación, Participación e Educación Ambiental fronte ao Cambio Climático que anualmente organiza o Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) e a Oficina Española de Cambio Climático (OECC).

Prezo: 20 € (edición en papel)

Información adicional

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio