• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

Guía do Monumento Natural Costa de Dexo-Serantes

Vostede está aquí

Guía do Monumento Natural Costa de Dexo-Serantes

 

Guía do Monumento Natural Costa de Dexo-Serantes. Oleiros: Concello de Oleiros, DL 2009. 76 p.

Terra e mar combínanse na costa de Dexo-Serantes dando como resultado a existencia de fermosas paisaxes cheas de vida e nas que se reúnen destacados trazos xeomorfolóxicos e relevantes elementos de flora e fauna.
A paisaxe é o recurso por excelencia deste espazo natural do concello de Oleiros, que, xunto á súa riqueza biolóxica, fixeron que se declarase esta costa Monumento Natural no ano 2000.
O obxectivo desta guía é axudar non só ao coñecemento e desfrute deste espectacular lugar, senón tamén ao coidado dos seus valores e á persistencia destes no tempo.

Prezo: 6 €

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio