• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

Guía dos equipamentos para a Educación Ambiental na Galiza

Vostede está aquí

Guía dos equipamentos para a Educación Ambiental na Galiza CEIDA

 

SERANTES PAZOS, Araceli. Guía dos equipamentos para a educación ambiental na Galiza. E doutras instalacións para a divulgación do patrimonio. Oleiros (A Coruña): CEIDA, 2005. 164 p. (Documentos para a educación ambiental no CEIDA; 1). ISBN: 84-609-7239-9.

Primeiro rexistro sistemático de centros que están a traballar na divulgación do patrimonio, a través de propostas educativas e interpretativas ou doutras expositivas e informativas, todos eles compartindo o mesmo fin, a conservación do legado natural e cultural.

Información adicional

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio