• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

Interpretación do patrimonio cultural: guía para profesionais do turismo

Vostede está aquí

Interpretación do patrimonio cultural: guía para profesionais do turismo CEIDA

 

Este texto foi concibido como material de apoio para o curso de 'Técnicas de Interpretación do Patrimonio aplicadas á Historia da Arte', celebrado no mes de xuño do 2014, no Centro de Formación e Recursos de Pontevedra da Xunta de Galicia, no programa de Formación para o Profesorado dos Ciclos Formativos.

Este material deséñase coa intención de recoller os elementos teóricos máis relavantes, e aportar experiencias e exemplos de interese didáctico para introducir ao alumnado na disciplina da Interpretación do Patrimonio.

Información adicional

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio