• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

La pesca de bajura: Situación en 2007 y perspectivas para una orientación sostenible

Vostede está aquí

La pesca de bajura: Situación en 2007 y perspectivas para una orientación sostenible

 

SEREA. La pesca de bajura: Situación en 2007 y perspectivas para una orientación sostenible. [Pontevedra]: Fundación CETMAR, DL 2010.

Traballo que presenta unha recompilación dos estudos conducidos polo proxecto SEREA en Galicia, Bretaña e Cerdeña. Divídese en tres partes: unha primeira que ten o obxectivo de caracterizar a situación da pesca de baixura e e plantexar a súa orientación cara á sustentabilidade; unha segunda, que recolle o diagnóstico das necesidades formativas para a realización de actividades complementarias como a alfabetización dixital do sector; e unha última, que finaliza cun informe de boas prácticas para a pesca de baixura e o marisqueo.

Información adicional

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio