• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

Materiais divulgativos sobre as aves mariñas e boas prácticas pesqueiras no territorio

Vostede está aquí

Materiais divulgativos sobre as aves mariñas e boas prácticas pesqueiras no territorio

 

Materiais divulgativos (pósters e calendario), elaborados dentro do proxecto  “ÁRTABRO 2: Cara a xestión integral das ZEPA mariñas do noroeste da Península Ibérica”, desenvolvido durante o 2021 polo CEIDA, que pretenden poñer en valor as artes e boas prácticas de baixo impacto para as aves mariñas detectadas no territorio. Coa elaboración deste recursos o proxecto tamén busca a progresiva sensibilización do sector pesqueiro, estratéxico na conservación destas aves, e a xeneralización destas boas prácticas.

O proxecto "'ÁRTABRO 2" conta co apoio da   Fundación Biodiversidad,  do   Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico,  a través do Programa Pleamar do   FEMP.

EDITA

CEIDA

CO APOIO DE

Fundación Biodiversidad, do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través do Programa Pleamar do FEMP. 

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio