• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

RE-Acción: Ciencia, Investigación e Divulgación sobre Residuos: CD-Rom

Vostede está aquí

RE-Acción: Ciencia, Investigación e Divulgación sobre Residuos: CD-Rom

Publicación electrónica que recolle todas as experiencias de investigación presentadas no 1º Congreso de Centros Educativos RE-ACCIÓN, Ciencia, investigación e divulgación sobre residuos, que tivo lugar o 22 de abril de 2012 no Castelo de Santa Cruz (Oleiros), e que estivo patrocinado pola Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Acceder á publicación

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio