• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

Un mar de vida para a cidadanía: Patrimonio Natural e Cultural do Golfo Ártabro

Vostede está aquí

Un mar de vida para a cidadanía: Patrimonio Natural e Cultural do Golfo Ártabro

 

Publicación técnica elaborada dentro do proxecto  “Un mar de vida para a cidadanía: Biodiversidade e Servizos dos Ecosistemas do Golfo Ártabro”, desenvolvido durante o 2018 polo CEIDA, que recolle parte das ponencias presentadas no Seminario 'O Golfo Ártabro: Biodiversidade e Benestar Humano', celebrado no Castelo de Santa Cruz (Oleiros) en maio de 2018.

O proxecto ten como obxecto divulgar a importancia da biodiversidade e servizos dos ecosistemas do Golfo Ártabro e sensibilizar á poboación do enorme valor ambiental, patrimonial e marítimo-pesqueiro que posúe este territorio, e conta co apoio da   Fundación Biodiversidad,  do   Ministerio de Transición Ecológica,  a través do Programa Pleamar do   FEMP

Edita

CEIDA

Co apoio de

Fundación Biodiversidad, do Ministerio para la Transición Ecológica, a través do Programa Pleamar do FEMP. 

Información adicional

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio