• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

Uso público e interpretación del patrimonio natural y cultural

Vostede está aquí

Uso público e interpretación del patrimonio natural y cultural CEIDA

 

MORALES MIRANDA, J. (rev. ). Uso público e interpretación del patrimonio natural y cultural: Ponencias de las Jornadas de Uso Público en Espacios Naturales Protegidos y Difusión del Patrimonio Cultural. Sevilla, marzo de 2007. [Pamplona]: Asociación para la Interpretación del Patrimonio, DL 2008. 219 p.

A experiencia acumulada sobre o uso público durante a última década, nas súas diferentes facetas (planificación, xestión, equipamentos, comunicación e participación,...) permitiron elaborar unha serie de modelos de referencia a partir dos que se desenvolven diferentes accións nos espacios naturais protexidos e en ámbitos particulares do patrimonio cultural.
Sobre este enunciado leváronse a cabo en marzo de 2007 as I Xornadas de Uso Público en Espacios Naturais Protexidos e Difusión do Patrimonio Cultural, cuxos contidos dan forma a esta edición.

Prezo: 20 €

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio