• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

Portal de transparencia

Vostede está aquí

PERSOAL

 

  • XANEIRO 2023: BASES XERAIS E ESPECÍFICAS PARA A SELECCIÓN DE UN/UNHA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O DESENVOLVEMENTO DAS TAREFAS ADMINISTRATIVAS E DE ATENCIÓN AO PÚBLICO VINCULADAS ÁS ACTIVIDADES INCLUÍDAS DENTRO DO PROGRAMA PARA UNHA TRANSICIÓN ECOLÓXICA DO CENTRO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA:

 

 

 

 

 

 

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio