• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
  CEIDA
 • capacitar para a sostibilidade ambiental
 • sensibilizar sobre os problemas ambientais
 • coñecer para conservar o patrimonio natural
 • divulgar o coñecemento ambiental

Catálogo en liña

Vostede está aquí

A través do catálogo en liña do centro de documentación poderá:

 • Coñecer a dispoñibilidade dos fondos existentes no centro e consultar o historial de préstamo.
 • Acceder ao texto completo daqueles recursos que estén dispoñibles na Rede.

Pero ademáis, se está rexistrado no sistema como usuario/a, poderá:

 • Xestionar reservas.
 • Renovar préstamos.
 • Enviar suxerencias.
 • Crear listas de favoritos.
 • Comentar os recursos dispoñibles.
   

Catalogo en liña CEIDA

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio