• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
  CEIDA
 • capacitar para a sostibilidade ambiental
 • sensibilizar sobre os problemas ambientais
 • coñecer para conservar o patrimonio natural
 • divulgar o coñecemento ambiental

Conservación da natureza desde Galicia. A UICN como nexo de unión

Vostede está aquí

Conservación da natureza desde Galicia. A UICN como nexo de unión
Prazas limitadas!
Data
xoves, 2 Marzo, 2023
Horario

9.30 - 14.00 h.

Lugar

Castelo de Santa Cruz (Oleiros)

Organiza
 • Comité Español UICN
 • CEIDA
Patrocina

Xunta de Galicia

Dirixido a

ONG's, universidades, Administracións, asociacións ambientais, profesionais da educación ambiental, .... ou público xeral interesado.

Programa
 • 9.30 h.- Recepción de participantes.
 • 10.00 h.- Inauguración e Benvida institucional. Membros galegos do Comité Español da UICN.
 • 10.30 h.- A Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN). Que é, para que sirve e como funciona? D. Roberto Lozano Mazagatos. Presidente do Comité Español da UICN e D. Jesús Bellido López. Oficina Técnica do Comité Español da UICN.
 • 10.45 h.- O papel das ONG na UICN. Dna. Cristina Gómez Rodríguez. Fundación Oxígeno.
 • 11.00 h.- O papel dos gobernos na UICN. Caso práctico, Estado Español. D. Santiago Gracia Campillo, Secretaría Permanente do CeUICN, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
 • 11.15 h.- O papel das Universidades na UICN. Caso práctico, Universidad Católica de Ávila. D. Fernando Herráez Garrido, Profesor da UCAV e Director da Cátedra CeUICN-UCAV.
 • 11.30 h.- O papel das Comisións de Expertos de UICN. Caso práctico, Áreas Protexidas. D. Diego Juffe Bignoli, Membro da Comisión Mundial de Áreas Protexidas (WCPA) e da Comisión de Xestión de Ecosistemas de UICN (CEM).ç
 • 11.45 h.- O papel dos Concellos na UICN. Caso práctico, Concello de Málaga. D. Luis Medina-Montoya Hellgren, Director Xeral de Medio Ambiente e Sostibilidade. Área de Sostenibilidad Medioambiental. Concello de Málaga.
 • 12.00 h.- Pausa – café networking.
 • 12.30 h.- Presentación Informe PLANETA VIVO 2022 (IPV). D. Enrique Segovia Bernaldo de Quirós. Director de Conservación de WWF España.
Inscrición
 • Prazas limitadas.
 • Imprescindible inscrición.

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio