• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
  CEIDA
 • capacitar para a sostibilidade ambiental
 • sensibilizar sobre os problemas ambientais
 • coñecer para conservar o patrimonio natural
 • divulgar o coñecemento ambiental

Emprego Verde nas Reservas de Biosfera: Recursos do Territorio e Ferramentas para a súa Posta en Valor - Edición Lugo

Vostede está aquí

Emprego Verde nas Reservas de Biosfera: Recursos do Territorio e Ferramentas para a súa Posta en Valor - Edición Lugo
Data
luns, 18 Marzo, 2019 a venres, 12 Abril, 2019
Horario
 • Do 18 ao 22 de marzo: mañás de 9 a 14:30 h e tardes de 16 a 19 h.
 • Do 25 de marzo ao 12 de abril: mañás de 9 a 14 h. e tardes de 16 a 19 h.
Lugar

Aula 10 (Aulario 3), Escola Politécnica Superior de Lugo.

Organiza

CEIDA

Co apoio de

                         

Accións gratuitas cofinanciadas polo FSE. Conseguir formación e un emprego de calidade.

Obxectivos
 • Facilitar o coñecemento sobre os recursos naturais e patrimoniais presentes nas distintas Reservas de Biosfera galegas.
 • Capacitar na adquisición de ferramentas de posta en valor dos recursos naturais e patrimoniais en distintos ámbitos (educativo, social e ecomónimo) baixo criterios de sostibilidade.
 • Formar nas técnicas básicas de educación ambiental e interpretación do patrimonio.
 • Dar a coñecer o potencial das Reservas de Biosfera para a produción agroalimentaria sostible e de proximidade, e a creación de emprego verde.
Dirixido a

Desempregados/as inscritos/as no servizo de demandantes de emprego de Galicia.

Contidos
 • MÓDULO 1: Interpretación do Patrimonio Natural e Cultural.
  • Obxectivos e principios da Interpretación do Patrimonio.
  • Interpretación secuencial e non secuencial.
  • Os piares da Interpretación.
  • Modelo TORA.
 • MÓDULO 2: Educación, Documentación e Información Ambiental.
  • Introducción á Educación Ambiental, historia e situación en Galicia.
  • Información, Documentación e Comunicación Ambiental.
  • Inclusión da perspectiva de xénero e diversidades funcionais na Educación Ambiental.
  • Xestión de Grupos.
  • Deseño, desenvolvemento e avaliación de programas de Educación Ambiental.
 • MÓDULO 3: Coñecendo os Recursos do Territorio.
  • Protección do patrimonio natural: historia e conceptos básicos.
  • Reservas de Biosfera.
  • Patrimonio Natural e Cultural das Reservas de Biosfera da provincia de Lugo.
  • Produción agroalimentaria sostible e de proximidade.

O curso inclúe visitas de estudo nos diferentes módulos.

Documentación a aportar

Unha vez enviado o formulario de inscrición, solicitaráselle a seguinte documentación:

 • Formulario de solicitude de participación.
 • Copia do DNI ou tarxeta de residencia.
 • Tarxeta de desemprego en vigor.
 • Acreditación.
Inscrición
 • Actividade gratuíta.
 • Prazas limitadas.

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio