• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

Outro Futuro para as Mondas das Laranxas. Innovación e Residuos. Xornada Formativa para Profesionais e Medios de Comunicación

Vostede está aquí

Data
venres, 22 Marzo, 2013
Lugar

Entrada da Facultade de Ciencias, Campus da Zapateira, Universidade da Coruña

Organiza

CEIDA

Colabora

Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña, Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, Asociación de la Prensa de La Coruña. Patrocina: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

Dirixido a

Xornalistas ou medios de comunicación, e outros profesionais relacionados. Prazas limitadas.

Descrición

Os residuos constituen un dos principais problemas ambientais que a humanidade temos pendente de resolver para albiscar otro futuro máis sustentable. Esta problemática adoita saír nos medios de comunicación cando son fonte de problemas na súa xestión, motivo de conflito social, etc., mais poucas veces analízase cara a cidadanía a verdadeira magnitude desta problemática a nivel tanto global como galego.

Esta xornada informativa quere ofrecer datos concretos e relevantes e concíbese como unha actividade práctica de coñecemento de dúas experiencias de innovación sobre residuos que se están a desenvolver dende a Universidade da Coruña: na xestión de todos os residuos orgánicos da Escola Superior de Arquitectura e das augas residuais na Facultade de Ciencias. O obxectivo é trasladar información aos profesionais dos medios de comunicación sobre este gran desafío ambiental dende unha óptica de optimismo e de oportunidade, presentando experiencias aplicables en moitos fogares e entidades galegas.

Inscrición

Entrada de balde

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio