• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

Paisaxes suízas: onde comezan os soños

Vostede está aquí

Paisaxes suizas Victor Hermida

Paisaxes suízas: onde comezan os soños

Sala de Exposicións do CEIDA

O vindeiro venres, 7 de xullo, a pranta baixa do CEIDA acolle unha nova exposición, 'Paisaxes suízas: onde comezan os soños', do fotógrafo Victor Hermida, unha colección de 26 imaxes que representan unha mostra das variedades paisaxísticas suízas, priorizando os elementos propios da natureza, e a súa sintonía ante situacións máis antropizadas. Unha exposición que pretende transportar ao visitante ás paisaxes exóticas típicas desta rexión centroeuropea, buscando transmitir a esencia tan especial que desprende.  Máis información

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio