• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

Interpretación del patrimonio - Esgotada

Vostede está aquí

Interpretación del patrimonio CEIDA

 

TILDEN, Freeman. La interpretación de nuestro patrimonio. 1ª ed. en castelán. [Navarra]: Asociación para la Interpretación del Patrimonio, cop. 2006. 176 p. ISBN: 84-611-0689-X

Peza fundamental para todas aquelas persoas que se dedican profesionalmente á interpretación do patrimonio, que sentou as bases da interpretación nos anos cincuenta (edición orixinal) e que, aínda hoxe, o seu conxunto de ideas e principios se consideran de lectura obrigatoria.

Prezo: 20 €.

Publicación esgotada, dispoñible en préstamo na  Biblioteca

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio