• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

Láminas sobre as pradarías mariñas en Galicia

Vostede está aquí

Láminas sobre as pradarías mariñas en Galicia

 

Conxunto de láminas sobre as pradarías mariñas galegas, a súa relevancia e motivos para conservalas, e perigos aos que se enfrontan. Realizadas dentro do proxecto  'ZOSTERA- Pradeiras mariñas, Tesouros de Biodiversidade',  desenvolvido polo CEIDA durante o período 2020-2021, co apoio da  Fundación Biodiversidad do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio