• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

Praderas marinas, tesoros de biodiversidad : publicación científico-técnica

Vostede está aquí

Praderas marinas, tesoros de biodiversidad : publicación científico-técnica

 

Publicación realizada dentro do proxecto  'ZOSTERA- Pradeiras mariñas, Tesouros de Biodiversidade',  desenvolvido polo CEIDA durante o período 2020-2021, co apoio da  Fundación Biodiversidad  do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. O seu obxectivo foi concienciar sobre a importancia da conservación das pradeiras de fanerógamas mariñas da costa cántabro-atlántica (Galicia, Asturias, Cantabria e Euskadi), dando a coñecer os beneficios ambientais, económicos e sociais que estas proporcionan á cidadanía, así como a integración de colectivos específicos da poboación local na súa conservación. 

Os/as autores/as dos textos recollidos neste libro aportan a súa visión como expertos/as de recoñecido prestixio no coñecemento e xestión de pradeiras mariñas, contribuíndo así á difusión do coñecemento destes ecosistemas e á reflexión sobre a súa importancia, estado actual, retos e necesidades de conservación.

Información adicional

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio