• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

Guía de Recursos Educativos sobre Cambio Climático

Vostede está aquí

Guía de Recursos Educativos sobre Cambio Climático

 

  • Elabora: Red de Centros de Información y Documentación Ambiental (RECIDA), á que pertence o Centro de Documentación Ambiental do CEIDA.
  • Coordina: Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM)
  • Descrición: O cambio climático non só é unha cuestión da que fala a comunidade científica, senón que atañe a toda a sociedade. Por este motivo, as bibliotecas verdes da rede RECIDA pretenden, con esta guía, que o profesorado, alumnado e familias teñan a man recursos variados para coñecer, xogar, ou facer actividades sobre esta temática. Moitos dos recursos son dixitais e outros pódense localizar nos centros RECIDA, nas librarías ou nas editoriais correspondentes. En xeral, os documentos están publicados dende 2015 ata a actualidade, aínda que mantivéronse algúns de data anterior por considerar que non perderon actualidade e son de calidad.
  •  Ano de publicación: 2020

 

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio